fbpx

Bezpieczeństwo Covid-19

W Blue Pencil dbamy o Wasze bezpieczeństwo

Oto procedury, które wprowadziliśmy w naszej szkole

Przy wejściu do szkoły oraz w każdej sali umożliwiamy skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk.

Po każdej lekcji wietrzymy nasze sale.

Monitorujemy codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal, łazienek, dezynfekcji powierzchni dotykowych: klamek, włączników i ławek.

Do pracy w szkole przychodzą jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę zakaźną.

Każdemu pracownikowi szkoły codziennie mierzona jest temperatura ciała.

Regularnie myjemy ręce i pilnujemy, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, po skorzystaniu z toalety.

Poza salą lekcyjną nauczyciele zasłaniają usta i nos.

Wspólnie zadbajmy o swoje zdrowie

Uczniowie i rodzice, pamiętajcie o przestrzeganiu tych kilku zasad

W lekcjach bierz udział tylko wtedy, kiedy jesteś zdrowy.

Jeżeli w domu przebywasz z osobą na kwarantannie, nie możesz brać udziału w zajęciach.

Do szkoły przychodź na godzinę rozpoczęcia lekcji, nie wcześniej.

Kiedy wchodzisz do szkoły, zdezynfekuj dłonie.

Zachowaj 2m odstępu od innych osób.

Kiedy możesz, używaj komunikacji elektronicznej do kontaktu ze szkołą.

Jeśli jesteś w szkole, a nie jesteś uczniem, zdezynfekuj dłonie, zakryj nos i usta, i nie przekraczaj wyznaczonych stref przebywania.

Nie wymieniaj się przyborami szkolnymi z innymi uczniami.

Zapoznaj się ze szczegółowymi wytycznymi dla uczniów i rodziców.