fbpx

93%

93 to nasza liczba miesiąca.

W końcu zebraliśmy informacje od naszych uczniów*, którzy w tym roku zdawali egzamin ósmoklasisty lub egzamin gimnazjalny. Ich wyniki są imponujące. Średni wynik naszego ucznia na egzaminie ósmoklasisty to 93%. Średni wynik na ostatnim w historii egzaminie gimnazjalnym wśród naszych uczniów jest jeszcze lepszy: 98% z poziomu podstawowego i 94% z poziomu rozszerzonego.

Jesteśmy dumni z wyników naszych uczniów i pracy naszych nauczycieli. Jednym i drugim należą się duże brawa za wykonaną w zeszłym roku szkolnym pracę. W porównaniu z egzaminami próbnymi, które przeprowadziliśmy na początku roku, wszyscy uczniowie poprawili swoje wyniki o średnio 20 punktów procentowych.

Indywidualnie największy postęp w ciągu roku szkolnego zrobili Maciej i Zuzia, uczniowie Andyego i Ryana, którym szczególnie gratulujemy. Postęp liczymy porównując wyniki egzaminu próbnego, pisanego we wrześniu przed rozpoczęciem kursu, z wynikiem na oficjalnym, państwowym egzaminie ósmoklasisty.

W tym roku z grupami ósmoklasistów pracowali Andy, Ryan, Karie, Kerri i Marcin. Wszyscy są świetnymi i doświadczonymi nauczycielami, co widać po wynikach ich uczniów. W osiągnięciu tak dobrych rezultatów na pewno pomogła nauka w bardzo małych grupach (maksymalnie 8 osób).

Wszyscy mamy nadzieję, że tegoroczni ósmoklasiści postarają się pobić wynik swoich poprzedników.

*Udało się nam zebrać informacje od 96% naszych uczniów, którzy zdawali w tym roku egzamin ósmoklasisty lub gimnazjalny.