Edukacyjna Wartość Dodana, czyli najlepszy przyjaciel rodzica

Edukacyjna Wartość Dodana, czyli najlepszy przyjaciel rodzica

Edukacyjna Wartość Dodana, czyli najlepszy przyjaciel rodzica

Głównym zadaniem Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) w naszej szkole jest ułatwienie monitorowania postępów ucznia przez jego rodziców. Jest to zupełnie inny system mierzenia postępów niż to, co znacie ze szkoły publicznej lub wielu innych szkół prywatnych. Ten system częściowo wdrażamy w naszej szkole na kursach dla dzieci do lat 12, kursach dla młodzieży i dla dorosłych, którzy przygotowują się do egzaminów międzynarodowych (Cambridge: First, Cambridge: Advanced, IELTS)

Kiedy zapisujemy nowych uczniów do naszej szkoły często, od rodziców słyszymy pytanie o to czy robimy testy, kartkówki i jakie stawiamy oceny. To całkowicie zrozumiałe, że rodzice szukają sposobów sprawdzania, jakie ich dziecko robi postępy. Niestety, wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do szkolnych, bardzo niedoskonałej metody oceniania postępów ucznia: skala ocen od 1 do 6. Dodatkowo mierzenie postępów z języka angielskiego uczniów w szkołach opiera się na testach odnoszących się do ostatniego rozdziału, modułu lub tego co niedawno było na lekcji. Dlatego nauczyciele w innych szkołach (publicznych i prywatnych) często robią testy:

  • „z present continous”,
  • „z czasów przeszłych”,
  • „ze słownictwa związanego z zawodami”,
  • „z rozdziału 7” itd.

Takie testy zachęcają uczniów do stosowania metody 3 x Z (zakuj – zdaj – zapomnij). Jeśli uczeń wie, że present continuous pojawi się raz, zazwyczaj na początku roku (koniec września, początek października), to wystarczy raz ten test odbębnić i nie musi sobie nim zawracać głowy do kolejnego września. Takich testów w naszej szkole nie ma i nie będzie.

Zamiast tego organizujemy testy kompetencji językowych oparte na międzynarodowych egzaminach. Ten wybór ma kilka bardzo ważnych zalet:

  1. Ogranicza ilość testów, co pozwala nauczycielom skupić się na uczeniu, a nie testowaniu (1 test przed kursem, 2 razy w trakcie kursu i 1 po jego zakończeniu)
  2. Uczniowie jednocześnie oswajają się z formą egzaminów międzynarodowych, do których są świetnie przygotowani
  3. Rodzice mogą porównać wyniki swojego dziecka przed rozpoczęciem roku nauki w Blue Pencil i po jego zakończeniu

Uczniowie nie piszą testów z ostatnich lekcji lub rozdziałów. Za każdym razem (w październiku, grudniu, marcu i czerwcu) piszą test kompetencji z całości języka angielskiego na swoim poziomie. Dlatego też w naszej szkole zwracamy uwagę na przyrost wiedzy, zamiast stawiać oceny. Podam przykład.

Dwaj uczniowie Antek i Bartek napisali test Cambridge: First na początku roku szkolnego we wrześniu. Z części Reading (czytanie ze zrozumieniem) Antek dostał 35%, a Bartek dostał 75% punktów. Po 3 miesiącach obaj chłopcy (będąc w różnych grupach, ze względu na początkowe różnice w poziomie) napisali kolejny test Cambridge: First i tym razem Antek zdobył 55% punktów, a Bartek 80%. Na kolejnej sesji, w marcu Antek zdobywa 70%, a Bartek 85%. Po zakończeniu kursu, w czerwcu obaj chłopcy piszą egzamin po raz ostatni i tym razem Antek zdobywa 80% punktów, a Bartek 90%.

Pytanie: który z chłopców zrobił większy postęp w tym roku szkolnym?

Polski system edukacji odpowiada: Bartek, bo jego ostateczny wynik jest większy od wyniku Antka.

W Blue Pencil odpowiadamy: Antek, bo poprzez swoją ciężką pracę podniósł swój wynik o 45 punktów procentowych, kiedy Bartek podniósł swój wynik o 15 punktów procentowych.

To nie znaczy, że Bartek leniuchował przez cały rok i słuchał jednym uchem swojego nauczyciela. Z doświadczenia wiem, że najtrudniej jest podnieść swoje wyniki właśnie na tym najwyższym poziomie.

Teraz przeliczmy wyniki obu chłopców na oceny w szkolnej skali. Antek na poszczególnych testach zdobywa odpowiednio: 2, 3, 3, 4. Bartek zdobywa: 4, 4, 4, 5. Czy rodzic Antka widząc jego oceny będzie z nich zadowolony? Moja wieloletnia praca z rodzicami mówi, że nie. Rodzice widząc oceny niższe od „czwórki” są zazwyczaj bardzo niezadowoleni, zwłaszcza jeśli na taką naukę wydają pieniądze.

Dlatego rodziców naszych uczniów prosimy o cierpliwość i zwracanie uwagi na raporty ze szkoły o postępach swoich dzieci. Warto spojrzeć z innej perspektywy niż tylko przez pryzmat ocen w skali szkolnej.

O innych sposobach wykorzystania EWD dowiesz się we wpisie na tym blogu.